Tìm kiếm bài viết
vi

Thanh Hóa

Thanh Hóa
Xây dựng Thanh Hóa thành trung tâm lớn về công nghiệp chế biến, chế tạo Xây dựng Thanh Hóa thành trung tâm lớn về công nghiệp chế biến, chế tạo
23/11/2022 10:23:24
Để sớm hiện thực hóa mục tiêu phát triển tại Nghị quyết 58, góp phần cùng các tỉnh, TP trong vùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.