Tìm kiếm bài viết

Quốc kì - Quốc huy - Quốc hiệu - Quốc ca - Tuyên ngôn

Quốc hiệu, Quốc kỳ, Quốc huy, Tuyên ngôn
Quốc hiệu, Quốc kỳ, Quốc huy, Tuyên ngôn
Ngày đăng: 11/06/2019
Từ đầu thời đại đồng thau, các bộ lạc người Việt đã định cư chắc chắn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bấy giờ có khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sống chủ yếu ở miền trung du và đồng bằng Bắc Bộ, hàng chục bộ lạc Âu Việt sống chủ yếu ở miền Việt Bắc. Tại nhiều nơi, người Lạc Việt và người Âu Việt sống xen kẽ với nhau, bên cạnh các thành phần dân cư khác.