Tìm kiếm bài viết
vi

Lai Châu

Lai Châu
Lai Châu và cuộc chuyển đổi “không có gì để mất” Lai Châu và cuộc chuyển đổi “không có gì để mất”
08/12/2020 13:56:47
Trong buổi làm việc với tỉnh Lai Châu chiều ngày 7/12, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng về thể chế hơn là công nghệ. Do đó, đây sẽ là lợi thế của các tỉnh nghèo, khó khăn nếu đặt quyết tâm và có suy nghĩ đột phá.