Tìm kiếm bài viết

Giai Đoạn Pháp Thuộc

Giai đoạn thuộc Pháp
Giai đoạn thuộc Pháp
Ngày đăng: 10/07/2019
Năm 1857 chính phủ Pháp thông qua quyết định đánh chiếm Việt Nam. Nhưng do sự đánh trả quyết liệt của những người yêu nước Việt Nam, phải sau 30 năm, thực dân Pháp mới thiết lập được quyền thống trị của họ trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1887).