Tìm kiếm bài viết

Doanh Nhân - Doanh Nghiệp - Sản Phẩm Tiêu Biểu

Công ty CP Công nghệ hóa sinh Việt Nam- Mục tiêu phát triển sạch và bền vững
Năm 2001, Công ty CP Công nghệ Hóa sinh Việt Nam (BCC) được thành lập với sứ mệnh: Nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất và cung cấp các giải pháp công nghệ, sản phẩm đáp ứng sự phát triển "sạch và bền vững" của cộng đồng. Đến nay, sứ mệnh đó đã trở thành giá trị cốt lõi, là mục tiêu hàng đầu phát triển BCC.
Bột giặt LIX - hơn 40 năm gắn bó người Việt
Trong cuộc chiến “ngầu bọt” của thị trường bột giặt, có một thương hiệu đại diện cho sự bền bỉ, với hơn 40 năm đem lại những sản phẩm chất lượng tốt cho người tiêu dùng Việt Nam, đó là công ty CP Bột giặt Lix.