Tìm kiếm bài viết
vi

Bắc Ninh

Bắc Ninh
Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến 2020 Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến 2020
12/07/2019 03:24:17
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu đáng kể về cả kinh tế - văn hóa và xã hội. Bắc Ninh sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bước đường hội nhập nếu biết khai thác và phát huy triệt để tiềm năng và thế mạnh của mình. Để có những bước phát triển bền vững và đột phá trong giai đoạn mới, Bắc Ninh đã đề xuất và lựa chọn phương án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.