Tìm kiếm bài viết
vi

Bắc Kạn

Bắc Kạn
Bắc Kạn: Miền đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội Bắc Kạn: Miền đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội
12/07/2019 02:59:21
Bắc Kạn là tỉnh miền núi, nội địa, nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, giáp với 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Tỉnh được tái lập ngày 01 tháng 01 năm 1997, hiện có 8 đơn vị hành chính (7 huyện, 1 thị xã) với 122 xã, phường, thị trấn. Diện tích đất tự nhiên 4.859 km², dân số 300.000 người, gồm 7 dân tộc anh em (Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa và Sán Chay) sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%.
Tình hình phát triển KT-XH tỉnh Bắc Kạn năm 2014 Tình hình phát triển KT-XH tỉnh Bắc Kạn năm 2014
12/07/2019 03:05:34
Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2014 tiếp tục là năm nhiều khó khăn, thử thách đối với nền kinh tế cả nước nói chung và Bắc Kạn nói riêng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp thì năm 2014 Bắc Kạn đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035
12/07/2019 04:31:45
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.